Ensimmäinen lapionpisto Roth North Europe A/S:llä

8.5.2018

Frederikssundissa käynnistyi uusi suuri laajennusprojekti. Roth North Europen toimitiloja laajennetaan 4300 neliömetrillä, ja uudet tilat tulevat logistiikan, tuotannon ja hallinnollisten toimintojen käyttöön. 

Frederikssundin kunnan ja Frederikssund Erhvervin avainhenkilöt sekä iloiset työntekijät seurasivat maanantaina 7.5. kauniissa auringonpaisteessa, kuinka Frederikssundin kunnan pormestari John Schmidt Andersen ja Roth North Europe A/S:n toimitusjohtaja Morten Nyvagn Voss tekivät ensimmäisen lapionpiston sekä yritykselle että kunnalle merkittävän projektin rakennustyömaalla.

Frederikssundista toimiva Roth Nordic Europe A/S kuuluu saksalaiseen Roth Industries -konserniin, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ja energiatehokkaita laatutuotteita lattialämmitykseen ja lämmitys-/käyttövesijärjestelmiin. Roth Nordic Europe A/S myy ja markkinoi tuotteita Tanskaan, Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen, vuodesta 2017 lähtien myös Isoon-Britanniaan. Roth North Europe A/S:llä on tällä hetkellä 100 työntekijää Pohjois-Euroopassa.

”Roth North Europe A/S:n vuosittainen kasvu on ollut talouselämän kriiseistä huolimatta merkittävää vuodesta 2001 alkaen, ja siksi nykyiset toimitilamme ovat alkaneet käydä ahtaiksi”, sanoi Morten Nyvang Voss ja jatkoi yrityksen menestystekijöistä: ”Olemme tehneet määrätietoista työtä noudattaen strategiaamme, jonka tavoitteena on kehittyä alan parhaaksi toimijaksi lattialämmitys- ja käyttö- ja lämmitysvesijärjestelmien markkinoilla. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa, että ihmisten mieleen tulee Roth aina silloin, kun he ajattelevat lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmiä. Menestyksemme johtuu pitkälti myös siitä, että olemme rakentaneet vahvan tiimin ahkeria ja osaavia työntekijöitä, jotka ottavat vastuun omista tehtäväalueistaan ja tukevat toisiaan ammatillisten ja maiden välisten rajojen yli. Olemme muuttaneet varasto- ja tuotantotiloja, kokoushuoneita ja arkistoja toimistokäyttöön jo pitkään. Mutta nyt tulivat seinät yksinkertaisesti vastaan”, Morten Nyvang Voss sanoi.

Yhdestä lapionpistosta tuli kaksi
Puheessaan Morten Nyvang Voss korosti sitä, kuinka tärkeää toimiva yhteistyö Frederikssundin kunnan kanssa on. "Vuoropuhelu kunnan kanssa on ollut todella myönteistä, ja vahva yhteistyö mahdollisti meille sekä naapuritontin ostamisen että varasto-, tuotantotila- ja hallintorakennuksen laajentamisen", hän totesi.

Myös pormestari John Schidt Andersen korosti hyvää yhteistyötä ja kiitti siitä, että sai olla mukana juhlistamassa Roth North Europen seuraavaa askelta kasvun kehittämisessä. ”Tämän kaltainen merkittävä toiminnan laajennus luo Frederikssundiin kasvua, kehitystä ja työpaikkoja”, John Schmidt Andersen sanoi. ”Me pyrimme kunnassa luomaan parempia reunaehtoja ja olosuhteita kunnan elinkeinoelämälle niin, että yritykset pystyisivät saavuttamaan kasvutavoitteensa”, sanoi pormestari ennen kuin painoi lapion yhdessä Morten Nyvang Vossin kanssa uuden rakennustyömaan maaperään.

Yksi lapionpisto ei kuitenkaan riittänyt näin suurelle laajennushankkeelle. Pormestari John Schmidt Andersen hyppäsi vielä kaivinkoneen ohjaamoon ja irrotti muutaman reilun kauhallisen ruohikkoista maata, joka tulee kantamaan uutta rakennusta joulukuuhun mennessä.

Hyvät fyysiset olosuhteet ja infrastruktuuri ovat tärkeitä sekä kunnalle, työntekijöille että asiakkaille
"On ensiarvoisen tärkeää, että Frederikssundin kunta käyttää tarpeen mukaan vaikutusvaltaansa infrastruktuurin optimoimiseksi. Moottoritien jatkaminen Frederikssundiin asti, lauttayhteys sekä Vingen asema ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka turvaavat osaavien ihmisten saatavuuden Frederikssundissa myös jatkossa”, sanoi John Schmidt Andersen.

Roth North Europen fyysiset rajat ovat joutuneet tiukille Ison-Britannian markkinakehityksen, taloustilanteen yleisen parantumisen ja työntekijämäärän lisääntymisen myötä. "Tarvitsemme suuremmat tuotantotilat ja enemmän tilaa varastointiin, jotta tuotteet saadaan asiakkaille nopeasti ja tehokkaasti sekä Pohjoismaissa että Isossa-Britanniassa", Morten Nyvang Voss sanoi. "Lisäksi meille on tärkeää, että työntekijät pitävät Roth North Europea hyvänä työpaikkana. Tämän vuoksi sekä fyysiset puitteet että pehmeät henkilöstöarvot ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta nykyinen hyvä yrityskulttuurimme säilyy ja työntekijät pysyvät palveluksessamme. Työsuhteiden keskimääräinen kesto on meillä tällä hetkellä 8 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät uskovat työhönsä ja Roth North Europeen työnantajana. Olemme siitä hyvin ylpeitä", sanoi Morten Nyvang Voss.

Rakennuksen on määrä valmistua joulukuussa 2018.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja, Jonas Holmström, sähköposti: jonas.holmstrom@roth-finland.fi, tai puhelin: +358 40 0344 572.

 

Lue lisää