Visio, missio ja arvot

Visio
Rothin visiona on olla vesi- ja lämmitysalan paras lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja.

Missio
Tarjoamme kansainvälisen näkökulman ja kansallisen läsnäolon avulla innovatiivisia, hinnaltaan oikeita ja markkinoille mukautettuja korkealaatuisia järjestelmiä, sekä osaavaa tukea ja asiantuntevia logistiikkaratkaisuja.

Arvot

Ammattitaito
Ammattitaitomme on korkealla tasolla ja me suhtaudumme kaikkiin tehtäviin ammattilaisten tavoin. Pidämme aina kiinni sopimusten aikatauluista ja laatuvaatimuksista. Tämä koskee kaikkia liikekumppaneita asiakkaista toimittajiin ja kollegoihin.

Kunnianhimo
Työskentelemme aina täydellä sydämellä ja kunnianhimoisesti yrityksen tavoitteiden ja vision pohjalta.
Teemme aina kaikkemme ollaksemme parhaita siinä, mitä teemme. Olemme sinnikkäitä ja ahkeria, ja keskitymme tavoitteiden saavuttamiseen.
Kunnianhimomme edellyttää ja vaatii jatkuvaa osaamisen, tuotteiden ja prosessien parantamista.

Kunnioitus
Osoitamme molemminpuolista kiinnostusta kollegoitamme kohtaan sekä erityistä huomaavaisuutta asiakkaita ja muita yhteistyökumppaneita kohtaan.
Osoitamme ymmärtämystä ja annamme tunnustusta toistemme työlle ja olemme avoimia toisten mielipiteille ja asenteille.
Annamme ja otamme vastaan rakentavaa palautetta riippumatta siitä, onko se positiivista vai negatiivista.

Innovatiivisuus
Haluamme muuttaa ja haastaa alaa koko ajan. Etsimme uutta tietoa ja inspiraatiota sekä sisäisesti että ulkoisesti.
Meillä on rohkeutta viedä uusia ideoita eteenpäin ja toteuttaa ne. Pyrimme aina olemaan askeleen edellä kilpailijoitamme.
Tuemme toisiamme kannustavalla ja rakentavalla tavalla.